Vad får de personcertifierade kunder och andra intressenter

Certifikatet ger dina kunder och andra intressenter förtroende för din kompetens, erfarenhet och förmåga att uppfylla de aktuella kraven. Detta hjälper dina kunders och andra intressenters val av leverantör och samarbetspartner. Din kunder får också en kompetent och oberoende  samtalspartner.