Praktiskt prov vid personcertifiering

Praktisk prov är en viktig del för att bedöma personers kompetens och förmåga att uppfylla krav i aktuell föreskrift eller kravspecifikation.