Om oss

SERENO Certifiering AB är ett certifieringsbolag som bedömer ledningssystem och personer.

Vi bedömer

-ledningssystemens
förmåga att uppfylla kunders och andra intressenters krav

– personers kompetens och förmåga att uppfylla specificerade krav

Vi bygger vår verksamhet på tillit och trovärdighet.
Vi företräder främst dina kunder och andra intressenter.