Kalibrering

Genomförs med jämna mellanrum för medverka till uppdatering avseende kompetens och likformighet.