Verksamheten har övertagits av ett annat certifieringsorgan